UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Każdy z naszych Klientów jest dla nas Klientem najważniejszym.

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne. Kierowcy zobligowani są do zakupu obowiązkowej polisy OC, pozostałe ubezpieczenia mogą wybierać wedle uznania.

Nasze polisy komunikacyjne zapewniają kompleksową ochronę pojazdu, jego właściciela oraz kierowcy i pasażerów.

* UBEZPIECZENIE OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które chroni ubezpieczonego od finansowych konsekwencji szkód jakie może on wyrządzić osobom trzecim lub w mieniu w związku z ruchem swojego pojazdu.

Ubezpieczenie OC należy kupić obowiązkowo najpóźniej w dniu rejestracji samochodu lub w dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy OC.

Sumy gwarancyjne w odniesieniu do jednego zdarzenia wynoszą:

5 mln euro za szkody na osobach,

1 mln euro za szkody w mieniu.

* UBEZPIECZENIE AC

Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem samochodu chroniącym jego właściciela przed finansowymi konsekwencjami w razie uszkodzeń i zniszczeń samochodu spowodowanych z winy jego właściciela.

Ubezpieczenie AC obejmuje także szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych, a także ryzyko kradzieży.

Zakres polisy można dostosowywać do własnych potrzeb, zmieniając w ten sposób wysokość składki.

*UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Awaria samochodu? Potrzebne holowanie, pojazd zastępczy lub hotel, dowóz paliwa?

Ubezpieczenie assistance to niezbędna pomoc i opieka, gdy pojawia się problem z Twoim samochodem.

Ubezpieczenie assistance to gwarancja spokojnej podróży w kraju i zagranicą.

W naszej ofercie posiadamy holowanie bez limitu kilometrów na terenie RP oraz do 1200 km poza granicami kraju.

*UBEZPIECZENIE NNW

NNW to ubezpieczenie kierowcy oraz pasażerów w pojeździe od następstw nieszczęśliwych wypadków, które skutkują trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią ubezpieczonych.

Polisa jest nie droga i zawsze warto się w nią zaopatrzyć przy zakupie obowiązkowego OC.

* UBEZPIECZENIE SZYB

Ubezpieczenie szyb to polisa, w ramach której pokrywane są koszty wymiany lub naprawy szyb. Polisa obejmuje zakresem ochronę szyby czołowej, tylnej i szyb bocznych.

Jest to o tyle dobre ubezpieczenie, że umożliwia likwidację szkody bez potrącania zniżek z polisy autocasco.

ADRES

32-500 Chrzanów
ul. Oświęcimska 47

TELEFON

+48 32 753 86 09
+48 512 511 300
+48 500 262 940

E-MAIL

biuro@biurooc.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY