Inspektor danych osobowych (rodo)

Każdy z naszych Klientów jest dla nas Klientem najważniejszym.
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH xlex biurooc

Jesteśmy Firmą z którą można podpisać umowę na świadczenie usług Funkcji Inspektora Danych Osobowych.

Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę posiadającą odpowiednie przeszkolenie merytoryczne jak i praktyczne

Obowiązek powołania inspektora danych osobowych dotyczy:

– organów lub podmiotów publicznych (z wyjątkiem sądów);

– administratorów i podmiotów przetwarzających, których główna działalność opiera się na przetwarzaniu danych wymagających regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane są przetwarzane;

-podmiotów przetwarzających, których główna działalność polega na przetwarzaniu szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

– informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach, jakie na nich spoczywają;

– współpraca z GIODO;

– monitorowanie przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

– działania zwiększające świadomość;

– szkolenia pracowników przetwarzających dane osobowe

ADRES

32-500 Chrzanów
ul. Oświęcimska 47

TELEFON

+48 32 753 86 09
+48 512 511 300
+48 500 262 940

E-MAIL

biuro@biurooc.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY